Certifiering

Ölands Vattenskärning AB är certifierat för FR2000 vilket ger er som kund flera fördelar. Kvalitets- och miljöledningssystemet är integrerat i vårt företag och säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Det genomsyrar hela vårt företag vilket medför att samtliga anställda känner till era förväntningar och krav. Varje enskild person arbetar ständigt med att nå vårt övergripande mål; att ni som kund ska få exakt det ni vill ha, i rätt tid och med rätt kvalitet. Systemet driver oss att göra vårt yttersta i alla sammanhang, det ger oss också trygghet och visshet om att alltid möta era förväntningar och krav.