Certifiering

Ölands Vattenskärning AB är certifierat genom FR2000 vilket ger er som kund flera fördelar. Kvalitets- och miljöledningssystemet är integrerat i vårt företag och säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Kvalitetssäkringen genomsyrar hela vårt företag vilket medför att samtliga medarbetare känner till de förväntningar och krav som ställs på oss. Varje enskild anställd arbetar ständigt med att nå vårt övergripande mål; att ni som kund ska få exakt det ni vill ha, i rätt tid och med rätt kvalitet. Systemet driver oss att göra vårt yttersta i alla sammanhang, det ger oss också trygghet och visshet om att alltid bemöta era förväntningar och krav.