Nu förstärker vi vår produktion

Ölands Vattenskärning fortsätter att växa och satsar nu på att utöka produktionstiden. I januari gick vi över till tvåskift i vattenskärningen och utökade samtidigt personalstyrkan med fler medarbetare. Den utökade produktionstiden är ett viktigt led för att kunna möta den ökade efterfrågan men också för att kunna bibehålla en god kvalitet och en hög servicenivå gentemot våra kunder.


Tillbaka till nyheter